Voor de leukste outfits kijk je op

Gebruikersvoorwaarden

U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.

Welkom op de website van GigaHip.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande.

GigaHip behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid & Informatie op deze website & informatie van derden

GigaHip spant zich in om de inhoud van GigaHip.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

GigaHip is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen.Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GigaHip.

De, via hyperlinks, op de website van GigaHip verstrekte informatie wordt door adverteerders ter beschikking gesteld. GigaHip heeft geen invloed op en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de aan deze hyperlinks verbonden websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor de aanbiedingen van adverteerders. GigaHip treedt niet op als intermediair of vertegenwoordiger van deze adverteerders. De vermelde hyperlinks worden op de website van GigaHip uitsluitend als verwijzing aangeboden.

GigaHip is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor mogelijke schade, van welke aard dan ook, van de eindgebruiker die ontstaat als gevolg van het gebruik van de diensten en/of producten die door de adverteerders op de website van GigaHip worden aangeboden. GigaHip is voorts op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van de op de adverteerder rustende verplichtingen op basis van de de door de adverteerder met de eindgebruiker gesloten overeenkomst. Tussen GigaHip en eindgebruiker komt er geen overeenkomst tot stand.

In het bijzonder zijn alle prijzen op GigaHip onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op GigaHip.nl . GigaHip oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.Voor op GigaHip.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GigaHip nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

GigaHip is geen Webshop
Het gebruik van de website is geheel op eigen risico. GigaHip is geen webshop of verkopende partij. GigaHip is een zoekmachine waarop u mode gerelateerde producten kunt vinden. Wanneer u een product aanschaf bij een van de Affiliates gelden de gebruikersvoorwaarden, algemene voorwaarden, cookiebeleid, en het privacybeleid van deze aanbieders. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Auteursrechten & Eigendom

De inhoud van de website is eigendom van GigaHip.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GigaHip.

Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Identiteit van de ondernemer

Cloud Discounter kantoorhoudende aan Ardennenlaan 10, 7577 MA Oldenzal –  Kamer van Koophandel registratienummer 67324010.